Tijdschriften

Onderstaande artikelen zijn in dit .zip bestand ingepakt [1,17 MB]. De artikelen zijn gescand en in .jpg formaat opgeslagen.

Voor een goede leesbaarheid moet er óf erg ingezoomd worden óf moet elk artikel op A4 formaat uitgeprint worden!

  1. "Leerproblemen - Over dyslexie, dyscalculie en beroepskeuzes"
  2. "Dyscalculie: Gids voor rekenproblemen"
  3. "Veelgestelde vragen. Over rekenproblemen en dyscalculie"
  4. "Negentien min drie, niet eenvoudig bij dyscalculie"
  5. "Recht op extra voorzieningen in het VO. Ook bij dyscalculie"
  6. "De invloed van dyscalculie bij het aanleren van het muzikale notenschrift"

Voor verwijzingen naar recentere artikelen verwijs ik u naar mijn literatuur sectie.