Boeken

In het verslag staat dat op de bijgevoegde cd-rom 2 boeken van Tony Attwood staan, te weten:
  • Dyscalculia in schools: What is it and what you can do
  • Methods of teaching math to pupils with dyscalculia

    Deze kunnen echter wegens auteursrechtenproblematiek niet op deze website komen te staan.

    Wilt u deze boeken toch aanschaffen, dan verwijs ik u naar mijn literatuursectie onder 'Engelstalige boeken'.