Literatuur over dyscalculie


De term 'dyscalculie' is een beschrijvende term die niet verwijst naar een oorzaak of verklaring.
Ruijssenaars e.a. (2004)


  1. Dyscalculie is desondanks de term die men doorgaans gebruikt om een rekenstoornis aan te duiden die vanaf de geboorte aanwezig is.  2. Acalculie is de term die men doorgaans gebruikt om een rekenstoornis aan te duiden die tot stand is gekomen na hersenletsel.