Literatuur over dyscalculie

Nederlandstalige artikelen
TitelJaartalAuteur(s)ISSNCoverTijdschrift
Acalculi en dyscalculi1952van Gelder
-----
Paedagogische studiën
Dyscalculie
Een verzamelnaam voor uiteenlopende stoornissen
2000Braams1387-0424Remedial Teaching
Recht op extra voorzieningen in het VO. Ook bij dyscalculie2000Paternotte0928-1568Balans Belang
Rekenproblemen door stoornissen in het ruimtelijk inzicht2000Paternotte0928-1568Balans Belang
Dyscalculie: algemeen automatiseringsprobleem?2000/ 2001Biervliet, van Landschoot
-----
Onderwijskrant
Leerproblemen
Over dyslexie, dyscalculie en beroepskeuzes
2001Jager, Tiggelaar0165-6384Decanoloog
Het enigma van de rekenstoornis.
Procedurele, talige en representatiedeficieten bij achtjarigen met rekenstoornissen
2001Desoete, Roeyers???Significant
Hoe moet het dan met haar talenten?
Drie meisjes met ernstige rekenproblemen
2001Paternotte0928-1568Balans Belang
Negentien min drie, niet eenvoudig bij dyscalculie2002
-----
0928-1568Balans Belang
De invloed van dyscalculie bij het aanleren van het muzicale notenschrift2002
-----
0928-1568Balans Belang
Meer aandacht voor dyscalculie2002
-----
0928-1568Balans belang
'We doen niet aan dyscalculie!'
Ministerie ontkent bestaan leerstoornis
2002
-----
0928-1568Balans belang
Vmbo-vraag van de maand
Over wiskunde en dyscalculie
2002
-----
-----
12-18
Jonge kinderen en dyscalculie
Veel rekenproblemen bij kinderen in de basisschool zijn terug te voeren naar voorbereidende rekenvaardigheden die tijdens de kleuterperiode niet zijn ontwikkeld. Een leerkracht kan een kleuter die niet zo bekwaam is in het vergelijken, ordenen of tellen de Utrechtse Getalbegrip Toets afnemen om zijn vermoeden te staven.
2003
-----
0165-6260JSW
In elke klas zit er minstens één
Kinderen met dyscalculie, deel 1.
2003Desoete1574-3381Volgens Bartjens
Wat is dyscalculie?
Hoe herken je het in het reguliere onderwijs?
2003Desoete1387-0424Remedial Teaching
Veelgestelde vragen.
Over rekenproblemen en dyscalculie
2003
-----
0928-1568Balans Belang
Dyscalculie: gids voor rekenproblemen2003
-----
1389-2371Plein primair
Dyscalculie en rekenproblemen : enkele reflecties2003Van Biervliet
-----
Onderwijskrant
Begeleiding aan het woord.
Dyscalculie
2003de Goeij0928-7175Panama-Post
Dyscalculie: Zijn er alarmsignalen ('markers') op kleuterleeftijd2003Desoete
-----
Onderwijskrant
dyscalculie-discussie

Kinderen die niet leren rekenen:
Opvattingen en discussie over dyscalculie en rekenproblemen

dyscalculie: reken er niet te snel op!
Een pleidooi voor uiterste terughoudendheid in het gebruik van de term 'dyscalculie'.

Wat kun je er aan doen?
Kinderen met dyscalculie, deel 2.

Ik zie er zelden één
Reactie op het artikel over dyscalculie van Annemie Desoete in het septembernummer 2003.
2004REDACTIONEEL

Nelissen

Vermeulen

Desoete

Borghouts
1574-3381Volgens Bartjens
Dyscalculie, zin en onzin2004van Luit, Ruijssenaars0928-7175Panama-post
Wat is dyscalculie?2004
-----
0025-2956Margriet
Dyslexie en dyscalculie
Opvattingen en onderzoek
2004Nelissen0928-7175Panama-Post
Dyscalculie als biologisch gegeven2004van Loosbroek0928-7175Panama-Post
Dyscalculie: een 'onheus' begrip of 'onheus' benaderd
- impressies en trents -
2004Desoete0928-7175Panama-Post
Vincent is niet dom...
Effectief leren denken helpt bij dyslexie en dyscalculie
2004
-----
0921-2426Educare
Jaap haakt af.
Hij heeft dyscalculie, een hardnekkig probleem bij het leren rekenen
2004Paternotte0928-1568Balans belang
Dyscalculie is rekenstoornis2004
-----
1386-3266Schooljournaal
Moeite met rekenen: Dyscalculie2004Nelissen1386-3827Het onderwijsblad
Stel je doelen bij
Dyscalculie en wat doe je er aan?
2004Boerema1574-3381Volgens Bartjens
Diagnostische protocollen bij dyscalculie: zin of onzin?2004Desoete???Significant
Dyscalculie: Zijn er nog problemen ('markers') in het secundair onderwijs2004Desoete
-----
Onderwijskrant
Dyscalculie: Accountmanager met rekenproblemen.
Dyscalculie moet net zo bekend worden als dyslexie
2005van de Kar1872-0560Balans magazine
Het mysterie van de dyscalculie2005Milikowski1386-3827Het onderwijsblad
Discussie over dyscalculie
Expertmeeting over definiëring, diagnostiek en behandeling van dyscalculie.
2005Absil1574-3381Volgens Bartjens
Met dyscalculie naar het VO
Helaas zijn vrijstellingen (nog) niet mogelijk.
2005Paternotte1872-0560Balans magazine
Nogmaals dyscalculie
- overpeinzingen naar aanleiding van een discussie -
2005Borghouts0928-7175Panama-Post
Acalculie en dyscalculie: stand van zaken2005Desoete0304-4971Tijdschrift voor logopedie & audiologie
Dyscalculie? Hou er rekening mee!2005DesoeteSprankel
Dyscalculie in het hoger onderwijs2005Desoete0031-5842Persoon En Gemeenschap
Met het oog op verschillen (I)2005Keijzer1387-0424Remedial Teaching
Met het oog op verschillen (II)2006Keijzer1387-0424Remedial Teaching
Dyscalculie: verkenning van een begrip2006Nelissen0165-6260JSW: jeugd in school en wereld
Het raadsel van dyscalculie2006Paternotte1872-0560Balans magazine
Dyscalculicus loopt vast tussen cijfer en getal2006Milikowski0928-7175Panama Post
Eindexamen zonder wiskunde
Voor leerling met dyscalculie op VMBO TL
2006van Luit1872-0560Balans Magazine
Iemand die je gelooft
Annelieke, havoër, over haar begeleiding bij dyscalculie
2006Paternotte1872-0560Balans magazine
Want slim is hij wel!
Diagnostiek bij dyscalculie bij leerlingen van havo en vwo
2006Milikowski & Milikowski1567-9853Remediaal
Dyscalculiegevoelige kennis en vaardigheden in het basisonderwijs in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk2006Desoete, Roeyers, Schittekatte, GrégoirePedagogische Studiën
De geest is uit de fles
Deskundigen op weg naar overeenstemming over dyscalculie
2007Paternotte1872-0560Balans magazine
Dyscalculie: rekenprobleem2007Graafland1573-5923J/M Pubers
Passend onderwijs bij dyscalculie
Op weg naar een protocol voor de aanpak van ernstige reken/wiskunde problemen
2007Paternotte1872-0560Balans Magazine
Dyscalculie, een stoornis met vele gezichten
Een overzichtsbespreking van subtypering bij rekenstoornissen
2007Stock, Desoete, RoeyersSignaal
Dyscalculie als rekenstoornis2007Van Loosbroek, Van Beek, Lemmens0928-7167Nieuwe Wiskrant
Rekenstoornis2007GraaflandJ/M voor ouders
Dyscalculie: overroepen of onderschat in het secundair onderwijs?2007Desoete2032-0485Wiskunde & Onderwijs
Onderzoek bij rekenproblemen en dyscalculie
Met je wiebelende tenen tot twintig tellen
2008van Luit, Vugts1872-0560Balans Magazine
Hardnekkige rekenachterstand is nog geen dyscalculie2008Milikowski1872-0560Balans Magazine
Tweejarig project moet leiden tot gewenst document
Protocollen voor dyscalculie in de maak
2008Paternotte1872-0560Balans Magazine
Dyscalculie bestaat (en het is een 'werkwoord')
Dyscalculie bestaat, maar...
2008Desoete
Janson
1876-2042Advies & Educatie
Waarom eenzijdige begaafdheid een kans moet krijgen
Niet dom, maar dyscalculie
2009van Rooij1872-0560Balans Magazine
Veilig in de Rekengroep
Speciale klas voor kinderen met dyscalculie
2009Millikowski1872-0560Balans Magazine
Dyscalculie
Klokkijken in de speciale rekengroep

Dyscalculie
Als je niet kunt rekenen heb je een groot probleem
2009Ven der Mee1386-3827Het Onderwijsbland
De dyscalculie van een pabo-studente2009Ter Heege0928-7175Panama Post
Blind voor cijfers.
Hoeveel is 1/8 + 3/4? Een moeilijke som voor kinderen met dyscalculie. Toch kunnen ze met simpele instructies leren rekenen.
2009Van der SmanElsevier
De rol van executieve functies bij dyslexie en dyscalculie2009De Weerdt, Desoete1370-706xLogopedie (Herentals)
'Preventie van rekenproblemen is mijn missie'
Hans van Luit eerste hoogleraar voor dyscalculie
2009/ 2010Giesen1872-0560Balans Magazine
Een stoornis die telt
Prof. dr. Hans van Luit over dyscalculie
2010Paternotte1872-0560Balans Magazine
'Dubbele aanpak werkt vaak goed'
Elle Ankone over dyscalculie
2010Millikowski1872-0560Balans Magazine
Dyscalculie: Standpunt Van Onderzoekers in Vlaanderen En Nederland2010Desoete, Ghesquiere, De Smedt, Andries, Van den Broeck, Ruijssenaars1370-706XLOGOPEDIE (HERENTALS)
Dyscalculie: kinderen van de rekening?
Niet noodzakelijk!

Aandacht voor 'signalen' en een 'goede aanpak'.
2010Desoete1783-7391Schoolleiding en -begeleiding: school en samenleving
Dyscalculie in fa #2010Hunink, Coussens, Page, Plessers, Desoete1370-706xLogopedie (Herentals)
Protocol Ernstige Reken-wiskundeproblemen en Dyscalculie
Niet voor diagnose en behandeling
2011Van Luit1872-0560Balans Magazine
Naar een protocol ERWD
Over de aanpak van Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie
2011Vedder, Groenestijn1574-3381Volgens Bartjens
Protocol voor omgaan met rekenproblemen en dyscalculie
'Zwakste leerling heeft recht op beste rekenleraar'
2011Voorwinden1386-3827Het Onderwijsblad
Commissie Gelijke Behandeling erkent dyscalculie als handicap
Tóch hulpmiddelen bij het examen voor Eveline
2011Hemels1872-0560Balans Magazine
Begeleiden van dyscalculie: dat maakt het verschil!2011DesoeteBeter Begeleiden
Dyscalculie achter de cijfers
Kwalitatief onderzoek naar effectieve interventies t.a.v. dyscalculie
2011De Ruyck, Uleyn, Vanackere, Soete, Meysman, Croes, Valcke, Van Hove, DesoeteSignaal
Dyscalculie: zijn er risicosignalen op kleuterleeftijd?2011Desoete, StockSignaal
Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie
Protocol ERWD voor vo en mbo
2011Vedder, Van GroenestijnVolgens Bartjens
ZAREKI-R-NL: dé oplossing of een meerwaarde voor het screenen op dyscalculie?2011Desoete0778-6026Signaal
Zijn er voorbodes van dyscalculie op baby-leeftijd?2011Ceulemans, Desoete1370-706XLogopedie (Herentals)
Voorzieningen voor leerlingen met dyscalculie
Niet altijd formulekaart bij eindexamen
2012Paternotte1872-0560Balans Magazine
'Alleen maar' rekenproblemen, of toch dyscalculie?
'9 vragen over dyscalculie'
2012Westerweel1872-0560Balans Magazine
Het nieuwe dyscalculieprotocol
Om écht te zien wat er aan de hand is!
2012De Best, Westerweel1872-0560Balans Magazine
Eenmaal dyscalculie, altijd dyscalculie?
Nut en effectiviteit van behandelingen voor rekenstoornissen
2012Desoete, Van Vreckem1370-706XLogopedie (Herentals)
Met dyscalculie toch een taart bakken2013Pijl1386-3827Dagblad van het noorden
Graag geen wiskunde als eindexamenvak!2013Paternotte1872-0560Balans Magazine
Rekenen binnen de logopedie
De inzet van de logopedist bij de leerstoornis dyscalculie
2013Joosten, Puts, Desoete, HorionsLogopedie
Dyscalculie
Bang voor cijfertjes
[Bang voor de wiskundeles, op website EOS]
2013VerhaegheEOS
Komt er een instrument voor dyscalculie?2013Desoete1370-706XLogopedie (herentals)
Dyscalculie is meer dan 'niet goed zijn in rekenen'2013Mulder1878-4437Heit & Mem
Verantwoord handelen in de diagnostiek en begeleiding van dyslexie en dyscalculie: Een verkennend beeld van de situatie in Vlaanderen2014Aerts, De Brauwer, Meersschaert, Janssens, GeudensSignaal
Vroege signalen van dyscalculie2014Toll, Van LuitJSW Jeugd in School en Wereld
Dyscalculie
Interview met Francien Nijenhuis
2014Redactie?2214-4447Job Magazine
Cijfers als onneembare vesting
Loes van Berkel (70) heeft dyscalculie. Vaardigheden die voor de meeste nederlanders een fluitje van een cent zijn, zijn voor Loes een schier onneembare vesting
2014BemelenHersen Magazine
Dyscalculie - waar zit het euvel?2015KoopmanKinderwijz
Dyscalculie, wat was dat ook weer?2016DesoeteVlaams tijdschrift voor orthopedagogiek
Passend onderwijs voor kinderen met dyscalculie2016BorsBalans
Wat is dyscalculie eigenlijk en hoe herken je het?
Verschillende kenmerken en signalen bij dyscalculie
2016GroenenOdiom Magazine
Dyslexie of dycalculie, niet de schuld van het onderwijs! En een correcte diagnose schaad niet2017DesoeteSprankel
Dycalculie bij volwassenen2017HofmeesterImpuls & woortblind magazine
Webgame Meister Cody: Unieke combinatie van oefenen en toetsen voor kinderen met dyscalculie2017ModdermanTijdschrift voor remedial teaching
Q&A over dyscalculie2017Van LuitBalans Magazine
Stem remedial teaching af op aanwezige kennis bij leerling met dyscalculie2018Van LuitTijdschrift voor remedial teaching
Dyscalculie? School kan het verschil maken.2019Van LuitImpuls & Woortblind Magazine
Het beleid van de overheid bij dyscalculie2019Van LuitBalans Magazine
Het profiel van kinderen met dyscalculie: Hoe draagt het Opportunity-Propensity-model (O-P) bij tot meer inzicht?2019Baten, Desoete0778-6026Signaal
Dyscalculie: een update2019Vercaemst, Samyn, De Busschere, Dewulf, Baudonck, Vanhaeke0778-6026Signaal
ADHD-plus: comorbiditeit van ADHD met dyslexie en/of dyscalculie2019Desoete, Warreyn1780-6070ZIT STIL
Weggecijferd
AD(H)D en dyscalculie
2020HeutzSUZAN!¡
Hét ADHD lifestylemagazine van Nederland

Legenda:

Groen: Het woord 'dyscalculie' staat niet in de titel van het artikel

PS. Deze informatie dient enkel ter indicatie.