Literatuur over dyscalculie

Nederlandstalige boeken
TitelJaartalAuteur(s)ISBNPrijs
Inleiding tot de dyscalculie1998Cuyvers90-334-4668-5€ 12,25
Dyslexie en dyscalculie:
Ernstige problemen in het leren lezen en rekenen
2002Ruijssenaars, Ghesquière90-334-5148-4€ 26,80
Pedagogiek in beeld.
Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening.


Zie Hfdst. 22: Dyscalculie: Stagnaties in het leren rekenen.
2002 (1e druk)van IJzendoorn, de Frankrijker

Hfst 22: Van Luit
97-890-3134-6158€ 59,50
Problemen in de rekenontwikkeling

Zie pag. 9 t/m 12: Veelgestelde vragen over Rekenproblemen en dyscalculie (Ruijssenaars). Uit: Balans belicht dyscalculie (2002)

Zie pag. 13 t/m 23: Dyscalculie: van containerbegrip tot module (Logtenberg)
2004Buijs, Van Dulk, Essers, Logtenberg, Nieuwstraten, Ruijssenaars, Van Vugt90-441-1534-0€ 7,50
Rekenproblemen en dyscalculie
Theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling
2004Ruijssenaars, van Luit, van Lieshout90-5637-660-8€ 32,50

DyscalculieMAP2004Geerligs, Nauta90-7683-836-4€ 45,00
Pedagogiek in beeld.
Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening.


Zie Hfdst. 22: Dyscalculie: Stagnaties in het leren rekenen.
2005 (2e druk)van IJzendoorn, de Frankrijker

Hfst 22: Harskamp
90-313-4615-2€ 59,50
Dyscalculie in discussie2006Dolk, Van Groenestijn90-232-4248-3€ 14,50
Jongeren Met Leer- Of Gedragsproblemen
Naar Een School Met Zorg


Zie hoofdstuk 5: Dyscalculie in het secundair onderwijs: feiten en fictie
Zie hoofdstuk 6: Jongeren met dyslexie of dyscalculie: school en CLB handelingsgericht op zoek naar een 'YES'
2006Ghesquiére, Grietens

Hoofdstuk 5: Desoete
Hoofdstuk 6: Walgraeve
97-8903-345-93-82€ 44,95
Mijn kind heeft dyscalculie
PS. Dit boek is eerder verschenen onder de titel "Ik reken fout"
2008Ceyssens90-2097-594-3€ 19,99
Kinderen met dyscalculie2008Braams, Desoete90-8506-368-X€ 17,50
Dyscalculie in discussie
Deel 2
2008van Groenestijn, Vedder90-2324-440-0€ 12,50
Traject bij vermoeden dyscalculie2008De Clerck, Lahou, Marrannes, Milleville, Van Hul, Vonckx90-78331-49-0€ 36,00
Therapie bij dyscalculie2009Cuyvers90-4412-346-7€ 31,95
Leerproblemen evidence-based voorspellen, onderkennen en aanpakken
Bijdragen uit onderzoek


Hoofdstuk: Dyscalculie: Evidence-based beschrijven, begrijpen en aanpakken
2009Desoete, Andries, Ghesquière

Hoofdstuk: Desoete
978-90-334-7621-1€ 23,35
Basisbegrippen logopedie
deel 2: communicatiestoornissen dyslexie, dysorthografie, dysgrafie en dyscalculie
2010Borsel97-8903-347-9311€ 20,00
Hulp aan mijn ronde tafel
De Brain Stimulating Method - BSMdeJong voor leerkrachten en bezorgde ouders die meer willen weten over een nieuw ontwikkelde behandeling van problemen zoals: PDD-NOS, dyscalculie, dyslexie, ADHD, enz, enz.
2010De Jong-Koutstaal97-8908-759-1670€ 24,50
Spraak, taal en leren

Zie Hfdst. 7: Rekenproblemen en dyscalculie
2010Bronkhorst e.v.a.

Hfst 7: Ruijssenaars
97-8903-137-835-7€ 50,95
Protocol Ernstige Reken-Wiskunde-problemen en Dyscalculie
ERWD1 (BO, SBO, SO)
2011Groenestijn, Borghouts, Janssen978-90-232476-3€ 33,75
De dyscalculie survivalgids2011De Braeckeleer90-5932-778-0€ 11,95
Stomme sommen
mijn boek over dyscalculie
2011Smulders, Scheihing90-8560-602-0€ 13,00
Dyscalculie en rekenproblemen
20 obstakels en hoe ze te nemen
2012Milikowski97-8946-105-832-4€ 25,25
Protocol Ernstige Reken-Wiskunde-problemen en Dyscalculie
ERWD2 (VO & VSO)
2012Groenestijn, Van Dijken, Janson97-8902-324-972-6€ 24,95
Protocol Ernstige Reken-Wiskunde-problemen en Dyscalculie
ERWD3 (MBO)
2012Groenestijn, Van Dijken, Janson97-8902-324-973-3€ 34,95
Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen2012Van Luit, Bloemert, Ganzinga, Mönch97-8949-133-70-55€ 22,00
Proef op de som
Studeren met dyscalculie
2012Desoete, Van Hees, Tops, Brysbaert97-8903-822-04-44€ 19,99
Kinderen-in-ontwikkeling op de basisschool

Hoofdstuk 14: Dyscalculie bij kinderen in het basisonderwijs
2013Prins, Clerkx, De Groot

Hoofdstuk 14: Van Luit
97-8904-413-01-19€ 31,90
Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt
De modellen uit het protocol ERWD in de praktijk
2014Notten, Versteeg, Martens97-8902-325-30-06€ 25,50
Ideeënboek dyscalculie
Helpen zit in onze natuur
2015Cuyvers97-8904-413-27-48€ 24,42


Dyscalculie2015Desoete, Vanderswalmen, De Bondt, Van Vreckem, Van Vooren, Vander Beken, Van Dycke, Baert97-8903-822-15-33€ 29,99
Orthopedagogiek maakt verschil!
Profiel en toekomst van een discipline in beweging


Hoofdstuk 6: Van rekenproblemen naar dyscalculie
2015Knot-Dickscheit, Huyghen, Janssen, Post, Haakma, Grietens

Hoofdstuk 6: Van Luit
97-8946-292-28-15€ 37,60
Pedagogiek in beeld.
Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening.


Zie Hfdst. 25: Neurowetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van rekenstoornissen of dyscalculie
2017 (3e druk)Van IJzendoorn, Van Rosmalen

Hfst 25: De Smedt, Ghesquiére
978-90-368-0615-2€ 49,99
Dit is dyscalculie
Achtergrond en aanpak
2018Van Luit97-8940-145-10-93€ 31,99
Ik heb dyslexie maar ik ben niet dom!
Mijn leven als dyslect met dyscalculie op school, als ouder van een kind met dysorthografie en als werknemer in het onderwijs.
2019Van den Hout97-8946-389-35-03€ 21,00
Leren rekenen
Werken met de modellen uit het Protocol ERWD
2019Notten97-8902-325-62-67€ 25,50
Dyscalculie en een hoog IQ
Elf leerzame verhalen
2019Milikowski97-8902-443-18-47€ 24,95
Slagen met dyscalculie in het hoger onderwijs2020Desoete, Baccarne, Duthoo, Robaeyst, Brysbaert, Willems, Al Asmar, Haenebalcke, Lissens97-8946-393-28-37€ 14,99
Protocol dyscalculie: Diagnostiek voor gedragsdeskundigen 3.0
3e volledige herziene druk
2020Van Luit, Mönch97-8949-259-34-67€ 22,00
Handboek dyscalculie en rekenproblemen
Een dynamisch ontwikkelingsperspectief
2021Ruijssenaars, Van Luit, Van Lieshout, Kroesbergen97-8904-771-39-75€ 49,99
Wegwijs in dyslexie en dyscalculie - handleiding
Training in het leren omgaan met een leerstoornis
2021Van der Beek, Mönch, Toll, Van Luit97-8940-147-84-27€ 36,99
Wegwijs in dyscalculie
Werkboek voor kinderen en jongeren
2021Van der Beek, Mönch, Toll, Van Luit97-8940-147-84-41€ 25,99
Berekend! Van rekenprobleem tot dyscalculie2021Ruijssenaars, Ruijssenaars-Elshoff97-8946-371-31-46€ 89,90
Zorgplan dyscalculie en rekenproblemen
Een handreiking voor het primair onderwijs
2022Van Oostendorp, Milikowski97-8902-444-78-24€ 28,95
Klokkijken en pannenkoeken bakken
Tips voor als je dyscalculie hebt
2023Valentijn97-8949-320-98-17€ 9,95
PS. Deze prijzen dienen enkel ter indicatie en kunnen per boekhandel verschillen.

Groen: Het woord 'dyscalculie' staat niet in de titel van het boek