Literatuur over dyscalculie

Nog in aanbouw...

Engelstalig: Proefschrift, dissertatie, thesis, (eind)scriptie, ...
TitelJaartalAuteur(s)StatusISBN
Cognitive Style in Students Evidencing Dyscalculia1981Tishler
Cognitive Development in Students Evidencing Dyscalculia1982Tishler
Numerical Magnutude Representation in Developmental Dyscalculia
Behavioural and Brain Imaging Studies
2008PriceDissertatie
Dyscalculic in the making: Mathematical sovereignty, neurological citizenship, and the realities of the dyscalculic2008PosnerDissertatie
Structural and functional brain anatomy in children with developmental dyscalculia: what counts?2011RotzerThesis
Courseware for Children with Dyscalculia: DyscalCo2011AnuarDissertatie
Helping Children with Dyscalculia: The Implementation of a Teaching Programme with Three Primary School Children2011ZerafaDissertatie
Voices Count: Employing A Critical Narrative Research Bricolage For Insights Into Dyscalculia2014KuhlThesis
Characterizing persistent Developmental Dyscalculia: A cognitive neuroscience approach2014BugdenThesis
Dyscalculia in higher education2016DrewThesis
Magnitude Processing in Developmental Dyscalculia
A Heterogeneous Learning Disability with Different Cognitive Profiles
2016SkagerlundThesis978-91-7685-831-8
Synthesis of Research on the Common Core State Standards and Dyscalculia2016SiegelThesis
Detailed game design recommendations to foster and sustain the m otivation of children w ith dyscalculia in educational digital games2019CezarottoDissertatie
The lived experiences of adult musicians with dyscalculia: a heuristic inquiry2020HosseiniDissertatieNederlandstalig: Proefschrift, dissertatie, thesis, (eind)scriptie, ...
TitelJaartalAuteur(s)UniversiteitStatus
Dyslexie en dyscalculie
Een onderzoek van kinderen, die een school voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden bezoeken
1968VerhagenUtrechtProefschrift
"Executieve functies in het dagelijks leven bij kinderen met dyslexie en dyscalculie: inhibitie bij kinderen tussen 8 en 12 jaar met een comorbide leerstoornis"2009Bourdeaud'huiGentMaster
Kwalitatief onderzoek naar dyscalculie.
De impliciete kennis van ouders van en kinderen met dyscalculie.
2010UleynGentMasterproef
DYSCALCULIE IN FA #
Een belevingsonderzoek rond kindverhalen met betrekking tot het leren muziek spelen
2010CoussensGentMasterproef
Verschillen tussen kinderen met dyscalculie en kinderen zonder rekenproblemen op het gebied van de executieve functies planning, aandacht en werkgeheugen, benoemsnelheid en leesvaardigheid2011BloemertUtrechtMasterthesis
Competentiebeleving, aandachtsproblemen en gedragsproblemen: verschillen tussen kinderen met en zonder dyscalculie2011GanzingaUtrechtMasterthesis
Welke tests gebruikt men bij de diagnose van dyscalculie en waarom?2011HaesaertGentMasterproef
Een Onderzoek naar Werkgeheugen bij Kinderen met Dyslexie en Dyscalculie2012Leus, VoshaarUtrechtMasterthesis
Dyslexie en dyscalculie: De rol van het werkgeheugen en de benoemsnelheid op reken-, lees- en spellingsvaardigheden2013VanekerUtrechtMasterthesis
Psycho-educatie over dyscalculie in de klas
Zelfontworpen praktijktoepassing voor psycho-educatie in de klas wanneer een medeleerling gediagnosticeerd is met de leerstoornis dyscalculie
2013WinnepenninckxLeuvenBachelorproef
Dyscalculie en rekenproblemen bij Jongvolwassenen: kwalitatieve Validering van het Rekenvaardighedenprofiel Jongvolwassenen door middel van Interviews van experten2014KerkhofsLeuvenMasterproef
Gedragsproblemen bij kinderen met dyscalculie en de rol van academische competentiebeleving
Externaliserende en internaliserende gedragsproblemen bij kinderen met dyscalculie, en de rol van academische competentiebeleving
2015Van RaaijUtrechtMasterthesis
Verschillen in informatieverwerkingsvaardigheden bij kinderen met ernstige reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie en kinderen zonder rekenproblemen2015WassinkUtrechtMasterthesis
De invloed van het werkgeheugen op de relatie tussen getalbegrip en rekenvaardigheid bij kinderen met dyscalculie2016DillenUtrechtMasterthesis
De relatie tussen het werkgeheugen en dyscalculie
Een onderzoek naar verschillen in het werkgeheugen bij kinderen met dyscalculie en kinderen zonder rekenproblemen
2016ImperatorUtrechtMasterthesis
Dyscalculie: wat weten we over motivatie en persoonlijkheid bij kinderen?2018PietersGentMasterproef
In de rekenles zeer onzeker: het welbevinden van kinderen met dyscalculie (derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar)2018DefoortGentMasterproefAnderstalig: Proefschrift, dissertatie, thesis, (eind)scriptie, ...
TaalTitelJaartalAuteur(s)UniversiteitStatus
TjechischDyskalkulie. Vytváření matematických představ v 1.ročníku ZŠ
[Dyskalkulie. The Creation of Mathematical Concepts in the First Year of Primary School]
2006KulišováUniverzita Karlova (Charles University)
Tjechië, Praag
Thesis
TjechischMožnosti reedukace dyskalkulie u žáků školního věku
[Possibilities of reeducation dyskalkulia in school-age]
2009MusilováUniverzita Karlova (Charles University)
Tjechië, Praag
Thesis
TjechischVývojové dyskalkulie u dětí na 1. stupni ZŠ
[Developmental dyscalculia of children at primary school]
2009KubalováUniverzita Karlova (Charles University)
Tjechië, Praag
Thesis
TjechischRey-Osterriethova komplexní figura u dětí s dyskalkulií
[Rey-Osterrieth Complex Figure at children with dyscalculia]
2015KarasováUniverzita Karlova (Charles University)
Tjechië, Praag
Thesis
TjechischPřesnost a rychlost ve vnímání množství u jedinců s dyskalkulií
[Accuracy and speed in numerosity at individuals with dyscalculia]
2017PražákováUniverzita Karlova (Charles University)
Tjechië, Praag
Thesis