Literatuur over dyscalculie

Proefschrift, dissertatie, thesis, (eind)scriptie
TitelJaartalAuteur(s)Status
Cognitive Style in Students Evidencing Dyscalculia1981Tishler
Cognitive Development in Students Evidencing Dyscalculia1982Tishler
Numerical Magnutude Representation in Developmental Dyscalculia
Behavioural and Brain Imaging Studies
2008PriceDissertatie
Dyscalculic in the making: Mathematical sovereignty, neurological citizenship, and the realities of the dyscalculic2008PosnerDissertatie
Dyscalculia in higher education2016DrewThesis
PS. Dit onderdeel is in 2017 gestart, dus is nog in aanbouw...Proefschrift, dissertatie, thesis, (eind)scriptie
TitelJaartalAuteur(s)UniversiteitStatus
Dyslexie en dyscalculie
Een onderzoek van kinderen, die een school voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden bezoeken
1968VerhagenUtrechtProefschrift
"Executieve functies in het dagelijks leven bij kinderen met dyslexie en dyscalculie: inhibitie bij kinderen tussen 8 en 12 jaar met een comorbide leerstoornis"2009Bourdeaud'huiGentMaster
Kwalitatief onderzoek naar dyscalculie.
De impliciete kennis van ouders van en kinderen met dyscalculie.
2010UleynGentMasterproef
Verschillen tussen kinderen met dyscalculie en kinderen zonder rekenproblemen op het gebied van de executieve functies planning, aandacht en werkgeheugen, benoemsnelheid en leesvaardigheid2011BloemertUtrechtMasterthesis
Competentiebeleving, aandachtsproblemen en gedragsproblemen: verschillen tussen kinderen met en zonder dyscalculie2011GanzingaUtrechtMasterthesis
Welke tests gebruikt men bij de diagnose van dyscalculie en waarom?2011HaesaertGentMasterproef
Een Onderzoek naar Werkgeheugen bij Kinderen met Dyslexie en Dyscalculie2012Leus, VoshaarUtrechtMasterthesis
Dyslexie en dyscalculie: De rol van het werkgeheugen en de benoemsnelheid op reken-, lees- en spellingsvaardigheden2013VanekerUtrechtMasterthesis
Psycho-educatie over dyscalculie in de klas
Zelfontworpen praktijktoepassing voor psycho-educatie in de klas wanneer een medeleerling gediagnosticeerd is met de leerstoornis dyscalculie
2013WinnepenninckxLeuvenBachelorproef
Gedragsproblemen bij kinderen met dyscalculie en de rol van academische competentiebeleving
Externaliserende en internaliserende gedragsproblemen bij kinderen met dyscalculie, en de rol van academische competentiebeleving
2015Van RaaijUtrechtMasterthesis
Verschillen in informatieverwerkingsvaardigheden bij kinderen met ernstige reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie en kinderen zonder rekenproblemen2015WassinkUtrechtMasterthesis
De invloed van het werkgeheugen op de relatie tussen getalbegrip en rekenvaardigheid bij kinderen met dyscalculie2016DillenUtrechtMasterthesis
De relatie tussen het werkgeheugen en dyscalculie
Een onderzoek naar verschillen in het werkgeheugen bij kinderen met dyscalculie en kinderen zonder rekenproblemen
2016ImperatorUtrechtMasterthesis
PS. Dit onderdeel is in 2017 gestart, dus is nog in aanbouw...