Pilotonderzoek

Na mijn opleiding tot wiskundeleraar (eHvA te Amsterdam) ben ik een opleiding tot Remedial Teacher (OSO-Windesheim te Zwolle) gaan volgen. Als wiskundeleraar vond ik namelijk dat je maar op een beperkte manier bezig kunt zijn met leerlingen met dyscalculie, nl. uitsluitend binnen klasverband.

Als Remedial Teacher houd je je vaak bezig om leerlingen op schoolniveau te begeleiden met - over het algemeen - een leerprobleem op taal- of rekengebied. De RT-er coördineert meestal ook het afnemen van signaleringstoetsen in de brugklassen. Vaak gebeurt dit uitsluitend voor dyslexie. Aangezien er nog steeds weinig onderzoek gedaan is naar de signalering van dyscalculie had ik besloten om mijn scriptie hieraan te wijden. Dit heeft onderstaande scriptie opgeleverd.

Pilotonderzoek:

de Tempo Test Rekenen als voorspellend instrument
voor het vaststellen van dyscalculie in het VO


Download hier de .pdf-file (0,9 MB)


Dit pilotonderzoek heeft in het tweede semester van het schooljaar 2006-2007 plaatsgevonden.Aanvullende informatie:
Inmiddels hebben er 6 leerlingen in overleg met de school en hun ouders ervoor gekozen om daadwerkelijk een compleet dyscalculieonderzoek te ondergaan bij een gespecialiseerd bureau.
LeerlingTTR-scoreDyscalculia Screener 'diagnose'Diagnose van de psycholoog
Leerling 9*
86
Dyscalculie Geen dyscalculie
Leerling 10*
93
Dyscalculie Wel dyscalculie
Leerling 12*
103
Dyscalculie
(Gokker op prestatietest)
Wel dyscalculie &
disharmonsich IQ-profiel gevonden
Leerling 13**
100
1e keer dyscalculie
2e keer dyscalculie
Wel dyscalculie
Leerling 14**
95
1e keer gokker op zowel capaciteiten- als prestatietest
2e keer geen dyscalculie
Geen dyscalculie,
wel disharmonisch IQ-profiel gevonden
Leerling 15**
84
Dyscalculie Geen dyscalculie
* anonieme nummering naar analogie van bovenstaand onderzoek
** ná mijn onderzoek onderzochte leerlingen

In 2 van de 6 gevallen was er dus sprake van loos alarm (vals positieve uitslag van de Dyscalculia Screener). In één geval (leerling 14) bleek een disharmonisch intelligentie profiel aan de basis te liggen van de uitval. Wellicht dat een gokkende leerlingen een disharmonisch intelligentieprofiel heeft. Dit zal nader onderzoek moeten uitwijzen.