Pilotonderzoek

Na mijn opleiding tot wiskundeleraar (eHvA te Amsterdam) ben ik een opleiding tot Remedial Teacher (OSO-Windesheim te Zwolle) gaan volgen. Als wiskundeleraar vond ik namelijk dat je maar op een beperkte manier bezig kunt zijn met leerlingen met dyscalculie, nl. uitsluitend binnen klasverband.

Als Remedial Teacher houd je je vaak bezig om leerlingen op schoolniveau te begeleiden met - over het algemeen - een leerprobleem op taal- of rekengebied. De RT-er coördineert meestal ook het afnemen van signaleringstoetsen in de brugklassen. Vaak gebeurt dit uitsluitend voor dyslexie. Aangezien er nog steeds weinig onderzoek gedaan is naar de signalering van dyscalculie had ik besloten om mijn scriptie hieraan te wijden. Dit heeft onderstaande scriptie opgeleverd.

Pilotonderzoek:

de Tempo Test Rekenen als voorspellend instrument
voor het vaststellen van dyscalculie in het VO


Download hier de .pdf-file (0,9 MB)


Dit pilotonderzoek heeft in het tweede semester van het schooljaar 2006-2007 plaatsgevonden.Aanvullende informatie:
Inmiddels hebben er 18 leerlingen in overleg met de school en hun ouders ervoor gekozen om daadwerkelijk een compleet dyscalculieonderzoek te ondergaan bij een gespecialiseerd bureau. N.B. Op het vwo komt dyscalculie niet zo vaak voor, vandaar geringe aantallen hieronder.

LeerlingInitialenJ/MDatum screeningTTR-scoreDyscalculia Screener 'diagnose'Diagnose van de psycholoogExtra navraag
(zie PS2)
nr 9*
M.H.
J
2007
86
Dyscalculie Geen dyscalculie
Nee
nr 10*
E.V.
M
2007
93
Dyscalculie Wel dyscalculie
nr 12*
L.S.
M
2007
103
Dyscalculie
(Gokker op prestatietest)
Wel dyscalculie &
disharmonsich IQ-profiel gevonden
nr 13**
F.E.
M
2007
100
1e keer dyscalculie
2e keer dyscalculie
Wel dyscalculie
nr 14**
C.B.
M
2007/2008
95
1e keer gokker op zowel capaciteiten- als prestatietest
2e keer geen dyscalculie
Geen dyscalculie,
wel disharmonisch IQ-profiel gevonden
nr 15**
W.S.
J
2007
84
Dyscalculie Geen dyscalculie
nr 16**
M.C.
J
2011
75
Dyscalculie Wel dyscalculie
Ja
nr 17**
V.A.
M
2012
87
Dyscalculie Wel dyscalculie
nr 18**
A.Z.
M
2012
91
Dyscalculie Wel dyscalculie
nr 19**
N.J.
M
2013
92
Dyscalculie Wel dyscalculie
nr 20**
E.L.
M
2016
75
Dyscalculie Wel dyscalculie
nr 21**
E.R.
M
2016
81
Dyscalculie Wel dyscalculie
nr 22**
I.L.
M
2016
84
Dyscalculie Wel dyscalculie
nr 23**
M.G.
M
2016/2019
102
1e keer dyscalculie
2e keer dyscalculie
Wel dyscalculie
nr 24**
S.P.
M
2018
103
Dyscalculie Wel dyscalculie
nr 25**
M.B.
M
2022
88
Dyscalculie Wel dyscalculie
nr 26**
M.A.
M
2022
81
Dyscalculie Wel dyscalculie
nr 27**
M.M.
M
2022
60
Dyscalculie Wel dyscalculie
* anonieme nummering naar analogie van bovenstaand onderzoek
** ná mijn onderzoek onderzochte leerlingen

PS1. Tijdens mijn onderzoeksperiode was er na onderzoek van de psycholoog soms sprake van loos alarm (vals positieve uitslag van de Dyscalculia Screener). Echter is er ook af en toe een disharmonisch intelligentieprofiel geconstateerd wat aan de basis lag van de uitval. Wellicht dat een gokkende leerlingen een disharmonisch intelligentieprofiel heeft. Dit zal nader onderzoek moeten uitwijzen.

PS2. Nadat er vals positieve uitslagen zijn vastgesteld heb ik twee extra controlevragen gesteld: "heb je moeite om links en recht uit elkaar te houden?" en "heb je moeite met klokkijken?". Als op minstens één een bevestigend antwoord kwam i.c.m. de lage TTR-score en een Dyscalculia Screener-uitslag op dyscalculie, hebben doorverwezen leerlingen allemaal de diagnose dyscalculie gekregen.