Nederlandse Dyscalculie Screener

M. Milikowski, S. Vermeire3Normeringsonderzoek NDS: definitieve analyses en verwerking resultaten
Het normeringsonderzoek zit erop: de deelnemers hebben alle rondes achter de rug. We hebben veel positieve reacties ontvangen van deelnemende scholen: docenten vonden de afname prettig en leerlingen vonden het leuk om de test te maken, ook rekenzwakke leerlingen. We zijn nu bezig de definitieve analyses en rapportages voor de deelnemende scholen te verwerken en de normering vast te stellen. Meer informatie over de NDS en het normeringsonderzoek leest u hieronder.

Wat is de NDS?
Met de Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS), voorheen bekend als Screeningsinstrument Dyscalculie (SID), kunt u leerlingen opsporen die een verhoogd risico op dyscalculie hebben. De uitslag kan aanleiding geven tot verder diagnostisch onderzoek. De NDS is ontworpen door dr. Marisca Milikowski en drs. Stephan Vermeire, specialisten in reken- en dyscalculieonderzoek. De NDS is een tempotest, bestaande uit 8 subtests die elk één minuut duren. Deze testjes onderzoeken het gemak en de snelheid waarmee eenvoudige numerieke taken worden verricht, zoals tellen en getallen op grootte vergelijken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dergelijke elementaire vaardigheden goede voorspellers zijn van meer complexe rekenvaardigheid. Het pilotonderzoek dat met de NDS is gedaan, bevestigt deze verwachtingen.

Voor wie?
De NDS is bestemd voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Afname
De test kan zowel individueel als klassikaal worden afgenomen. De afname duurt, inclusief instructietijd, zo'n 30-40 minuten. In het normeringsonderzoek wordt de NDS klassikaal afgenomen. Deze afname kan worden verricht binnen één lesuur.

Normeringsonderzoek
Onze oproep om mee te doen met het normeringsonderzoek van de NDS heeft tot een overweldigend aantal reacties geleid. Zeer veel scholen zijn bereid geweest deel te nemen aan de normeringsrondes, in november 2011 en april 2012. Wij uiteraard heel erg blij met deze enorme belangstelling.

het verschijnen van de NDS
De NDS zal naar verwachting in het voorjaar van 2013 op de markt komen.

Bron: boomtestuitgevers.nl