Cognitieve analyse van rekenen

L. Blomert, A. Vaessen, D. Ansari3DM Dyscalculie: een cognitieve analyse van het rekenen test niet alleen de rekenvaardigheid van een kind, maar kijkt daarnaast vooral naar de cognitieve voorwaarden die belangrijk zijn bij het leren rekenen. De analyse en beoordeling van de cognitieve voorwaarden voor rekenen maakt het mogelijk de test te gebruiken voor een evaluatie van rekenproblemen in het algemeen en meer specifiek voor een indicatie van dyscalculie.

Programma
De opzet van de taken is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 3DM Dyscalculie is volledig computergestuurd; zowel de testafname als de scoring van de resultaten verloopt geautomatiseerd. Bij (bijna) alle taken wordt naast accuratesse ook snelheid gemeten met behulp van een responsbox, die zeer nauwkeurig reactietijden kan registreren. Hierdoor is het mogelijk om niet alleen te testen of een kind een vaardigheid beheerst, maar ook hoe geautomatiseerd het proces is.

Voor wie?
3DM Dyscalculie is bedoeld voor kinderen van groep 2 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. Uit het normeringsonderzoek blijkt dat de taken in alle basisschoolgroepen een betrouwbare indicatie geven van de getal- en rekenvaardigheden van een kind. Daarnaast blijkt de test zeer goed in staat kinderen met rekenproblemen en dyscalculie te identificeren. Het feit dat (een deel van) de test ook geschikt is voor kinderen van kleuterschoolleeftijd, biedt de unieke mogelijkheid om al zeer vroeg indicatoren voor latere rekenproblemen te kunnen signaleren en indien nodig extra hulp aan te bieden.

Verschijningsdatum
De verwachte verschijningsdatum is eind 2012. Bent u geïnteresseerd in 3DM Dyscalculie?

Bron: boomtestuitgevers.nl